Phương thức thanh toán

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng phương thức thanh toán tối ưu:

  • Trả tiền mặt khi nhận hàng (COD)