(Tiếng Việt) Mẫu đầm đang làm mưa làm gió trên các sàn diễn thời trang